Katedra za indologiju

Tajništvo
Soba B-021
Telefon: +385 (0)1 409-2030
Tajnica: gđa. Ana Ugrinović
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Posjetite web-stranicu katedre

Katedra za japanologiju

Tajništvo
Soba B-021
Telefon: +385 (0)1 409-2030
Tajnica: gđa. Ana Ugrinović
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Posjetite web-stranicu katedre

Katedra za sinologiju

Tajništvo
Soba B-021
Telefon: +385 (0)1 409-2030
Tajnica: gđa. Ana Ugrinović
E-mail: augrinov@ffzg.hr

Posjetite web-stranicu katedre

Romistika

Tajništvo
Soba B-021
Telefon: +385 (0)1 409-2030
Tajnica: gđa. Ana Ugrinović
E-mail: augrinov@ffzg.hr